International Conference “FAMILY WORK AND SOCIAL POLICY” Programme

Conference programme

International Conference
“FAMILY WORK AND SOCIAL POLICY” Programme

Poznań May 26-27, 2022,

Venue: Poznań University of Economics and Business,                                   Building CEUE,   Towarowa 55, 60-995 Poznań, Poland

See it at map

(updated May 21)

Thursday, May 26, 2022

13.00 – 14.00

Registration ( floor IV, in front of the room 4.1)

14.00 –15.00

Opening session

Room 0.6 CEUE

Key speaker: Alison Koslowski

Director of the Thomas Coram Research Unit (TCRU) and Professor of Social Policy, UCL Faculty of Education and Society.

 “Parental leave in global perspective: the dynamics of culture and policy”

15-15.45

lunch

15.45- 17.15

Session 1

Session 2

room 4.1

room 2.21

Margaret O'Brien

Precarious fathering: How fathers negotiate work and care in the time of Covid-19

 

 

Boglárka Herke

Framing the deservingness of families – government discourse contributes to growing precarity of single-parent families in Hungary

 

Ivana Dobrotic
Employment precarity and parenting leaves in Croatia

 

Ewa Cichowicz, Ilona Kwiecień,

Ewa Gałecka-Burdziak, Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska

 

Macierzyństwo a aktywność zawodowa - identyfikacja czynników luki płacowej matek w kontekście zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej

 

Justyna Wilak
Bezdzietne z wyboru – motywy rezygnacji z posiadania potomstwa przez Polki – badanie jakościowe

 

Iwetta Andruszkiewicz
Stereotypy pracy zawodowej kobiet. Teoria i praktyka

 

17.15- 17.30

Coffee break / przerwa kawowa

17.30 – 19.00

Session 3

Session 4

room 4.1

room 2.21

Olga Grabowska-Chenczke, Magdalena Andrałojć

Perception of work and its personality correlates in the interdisciplinary research on the social value of work.

 

Marcin Wozniak, Olena Shelest-Szumilas

The fears and hopes of immigrant workers in the pandemic era 

Huangshu Xu
Parenting Stress, Behaviors, and Social Support among Asian Americans

 

Alona Revko
Financial Support of Social Entrepreneurship Development as a Determinant of Social Capital Formation: Polish and Ukrainian Experience

 

Johanna.Schiratzki

Precarious parenthood after separation.  Who will be economically responsible for the children? The case of Sweden.

 

 

Tomáš Sirovátka

Gender Attitudes in the Third Decade of Post-Communism:  Diminishing Space for Precariousness?

 

Margaret O'Brien

'Fathers’ mental health in the time of Covid-19

 

Friday, May 27, 2022

 

9.00- 10.30

Session 5

Session 6

room 4.1

room 2.21

Marek Szczepanski

The use of behavioral incentives and public-private partnership in longevity risk management

 

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Susanne Heeger-Hertter

Balancing eldercare and work in Poland and in the Netherlands

 

Kaja Zapedowska-Kling
We need to design change: Labour market policies in the age of demographic change and technological advancement

 

Jolanta Aidukaite
Ageing and precariousness in the Baltic states: the scope of formal and informal social security provided and received by older 50+ people

 

 

 

Piotr Michoń

Transtion to adulthood and family policy.

 

 

Wenche Bekken/ Randi Wærdahl

Transition to adult life- changing practices and the role of exploring experiences

 

Szandra Kramarics
Real help or just an empty promise? - Interviews about the Hungarian Baby-Waiting Allowance

10.30-11.00

Coffee break / przerwa kawowa

11.00 – 12.30

Session 7

Session 8

room 4.1

room 2.21

Monika Ryndzionek

Work-Life Balance at the University - current state and areas for development

 

La’Shay S. Crayton

Cultural Adaptation of Cognitive Behavioral Therapy for Blacks 

with Depression and Anxiety

 

 

Jacek Jankiewicz
Unemployment and time spent in household production

 

 

Zuzanna Rataj, Karolina Nowak, Katarzyna Suszyńska, Piotr Lis

Mieszkalnictwo wspólnotowe jako wspólnota wartości. Postrzeganie przez studentów mieszkalnictwa w kontekście rozwoju cohousingu i kooperatyw mieszkaniowych (ujęcie aksjologiczne).

 

Oskar Szczygieł
Wybrane przyczyny przyznawania pomocy społecznej w Polsce.

 

Joanna Felczak
Polityki publiczne wspomagające aktywizację zawodową osób opuszczających zakłady karne w Polsce

 

 

 

12.30 -13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Session 9

Session 10

room 4.1

room 2.21

Kristina Senkuvienė

The Situation of Large Families in the Countries of the European Union: the Comparison of Support

 

 

Sunniva Münster
Childhoods in Nordic Societies- a System-Oriented design approach

 

 

Marcin Jurczak

Public transport tariffs as a social policy tool

 

Lucyna Prorok

Edukacja zdalna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie pandemii COVID - 19.

 

Agnieszka Ziomek
Produktywność pracy zdalnej wśród kobiet  w Polsce, Czechach i na Węgrzech

 

Cecylia Sadowska-Snarska

Postęp w zakresie Work-Life Balance w Polsce na tle innych krajów

 

 

15.00-15.30

Coffee break / przerwa kawowa

15.30 – 17.00

Session 11

Session 12

room 4.1

room 2.21

Mara Yerkes
Who feels stressed when school is closed? German and Dutch parents’ stress levels before and during the Covid-19 pandemic

 

Nira Shalev

Can transformational leadership mitigate the effects of COVID-19?

 

 

Meirav Aharoni-Ben-Simhon

What is the Role of Policymakers in the Individual's Financial Survival of the COVID - 19 Epidemic?

 

Saada Reuveni
The COVID-19 Pandemic in Low-Income Countries with Different GHI Severities: Highlighting the Need to Urgently Improve Health Systems

 

Dorota Strózik

Struktura rodziny a subiektywna jakość życia dzieci. Wyniki badania Children's Worlds w Polsce.

 

Joanna Furmańczyk

Kultura organizacyjna jako determinanta sukcesu naukowczyń

 

Joanna Ratajczak

Rozwód a emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce

 

Dawid Banaś

Egalitaryzm płciowy w systemach emerytalnych krajów bałtyckich

 

 

19.30

Conference dinner

Concordia Design

Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

See at map

CEUE 
Concordia Design Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

Konferencja oraganizowana w ramach projektu:

Współczesna Polityka Społeczna Wobec Pracy i Rodziny – edukacja i badania.

Contemporary Work and Family Policy - Education and Research

Finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej/funded by National Agency for Academic Exchange