Famwork - cele projektu

Famwork - cele projektu

Cele projektu i planowane zadania jednoznacznie wpisują się w cele strategiczne UEP:

- nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi; (odniesienie do celów strategicznych UEP: R.1.1.1 Zwiększenie liczby kluczowych partnerów międzynarodowych i pogłębienie z nimi współpracy)

- opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć na uczelni,

- zwiększenie rozpoznawalności UEP jako ośrodka badań nad polityką społeczną; (R1.1. Efektywne zarządzanie relacjami z kluczowymi partnerami zagranicznymi)

- publikacje międzynarodowe (monografia, propozycja special issue, materiały dydatkyczne w języku angielskim)  (N 1.1. Zwiększenie liczby międzynarodowych publikacji);

- wyjazdy stażowe i udział w konferencjach zagranicznych  pracowników uczelni (N2.1. Zwiększenie mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych)

- organizacja konferencji naukowej, seminariów i warsztatów (N1.1.4. Organizowanie cyklicznych warsztatów dotyczących publikowania prac w czasopismach międzynarodowych)

- w projekcie weźmie udział przynajmniej 7 partnerów zagranicznych co umożliwia wnioskowanie o najwyższą kwotę dofinansowania (2 000 000 zł).  ( N1.2. Zwiększenie liczby krajowych i międzynarodowych grantów na realizację badań)

- przygotowanie materiałów dydaktycznych  (N2.2. Zapewnienie wsparcia rozwoju międzynarodowego pracowników naukowo-dydaktycznych)

- zaproszenie do recenzowania prac awansowych (N2.2.3. Zapraszanie recenzentów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe do oceny prac awansowych)