Cele projektu

  • nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi; (odniesienie do celów strategicznych UEP: R.1.1.1 Zwiększenie liczby kluczowych partnerów międzynarodowych i pogłębienie z nimi współpracy)
  • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć na uczelni,
  • zwiększenie rozpoznawalności UEP jako ośrodka badań nad polityką społeczną; (R1.1. Efektywne zarządzanie relacjami z kluczowymi partnerami zagranicznymi)
  • publikacje międzynarodowe (monografia, propozycja special issue, materiały dydatkyczne w języku angielskim)  (N 1.1. Zwiększenie liczby międzynarodowych publikacji);
  • wyjazdy stażowe i udział w konferencjach zagranicznych  pracowników uczelni (N2.1. Zwiększenie mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych)
  • organizacja konferencji naukowej, seminariów i warsztatów (N1.1.4. Organizowanie cyklicznych warsztatów dotyczących publikowania prac w czasopismach międzynarodowych)
  • w projekcie weźmie udział przynajmniej 7 partnerów zagranicznych co umożliwia wnioskowanie o najwyższą kwotę dofinansowania (2 000 000 zł).  ( N1.2. Zwiększenie liczby krajowych i międzynarodowych grantów na realizację badań)
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych  (N2.2. Zapewnienie wsparcia rozwoju międzynarodowego pracowników naukowo-dydaktycznych)
  • zaproszenie do recenzowania prac awansowych (N2.2.3. Zapraszanie recenzentów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe do oceny prac awansowych)