Współczesna Polityka Społeczna Wobec Pracy i Rodziny – edukacja i badania